0522 – 235 990 info@degildegroep.nl

Social Return speelt in toenemende mate een rol bij inkoop of aanbesteding van werken en diensten en soms ook van leveringen. Dit betekent dat bedrijven die voor de overheid en ook andere opdrachtgevers werken, steeds vaker moeten beantwoorden aan een 5% Social Return-regeling: opdrachtnemers moeten 5% van de aanneem- of loonsom besteden om uitkeringsgerechtigden in te zetten op het werk.

 

Samenwerking gemeentelijke overheden

De Gilde Groep ondersteunt u op het gebied van Social Return als opdrachtgever door intensief samen te werken met gemeentelijke overheden in Nederland. Geschikte arbeidskrachten worden geselecteerd en opgeleid en vervolgens ingezet op uw projecten in heel Nederland. Denk daarbij aan functies als leerling betontimmerman, verkeersregelaar, bouwplaatsopruimer, maar ook de inzet van vakkrachten behoort tot de mogelijkheden. Goede kans op doorgroeien Daarbij bestaat altijd de gerede kans dat deze groep medewerkers door hun ervaring, training en begeleiding doorgroeit naar andere flexibele functies op uw bouwplaats. Dit dankzij Social Return.

 

Voordelen van Social Return met De Gilde Groep:

  • Eén loket/ aanspreekpunt voor de totale personeelsdienstverlening op uw bouwplaats.
  • Initiëren en onderhouden van het contact met gemeente/UWV.
  • Kennis van subsidieregelingen.
  • Contractvorming met instanties en kandidaten.
  • Werving, selectie en presentatie van geschikte kandidaten aan de betreffende uitvoerder.
  • Opleiding van kandidaten in voortraject.
  • Plaatsing en introductie van kandidaten op het project (ook bij onderaannemers) en zorgdragen voor nieuwe kandidaten bij uitval.
  • Begeleiding en evaluatie van kandidaten.
  • Verstrekken van juist gereedschap en PBM’s.